Mavi Ladinin (Picea pungens Engelm.) Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar

Bu çalışmada, peyzaj uygulamalarında çokça kullanılan ve ithal bir tür olan Picea pungens “Hoopsii” nin aşı ile üretiminde, Avrupa ladini (Picea abies (L.) Karst.) ve doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) fidanlarının altlık olarak kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla 2+1 ve 2+0 yaşındaki fidanlar altlık olarak kullanılmıştır. Farklı aşı tekniği olarak uygulanan yarma ve yanaştırma aşının ve ayrıca aşı yerine macun sürülüp sürülmemesinin de etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aşı başarısı; yarma aşıda %60, yanaştırma aşıda da %55 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, aşı macununun aşı başarısını arttırdığı belirlenmiştir. En yüksek aşı başarısı da %87 ile yarma aşı tekniğinin uygulandığı 2+1 yaşlı Avrupa ladini altlıklarının kullanıldığı ve aşı yerine aşı macunu sürüldüğü denemelerde elde edilmiştir. (Kaynak : Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (1): 35-41 Kırdar ve ark.)
Okumaya devam et

Ladin Üretimiyle 5 Yıl Sonra 75 bin YTL Gelir

Son yıllarda gerek resmi, gerekse özel kuruluşların yeşil alan tesisine yönelik eğilimlerinin artıyor olması, dış mekan süs bitkilerine olan ilgiyi de artırıyor. Ancak talepteki bu artışa karşılık Türkiye’de halen yeterli sayıda süs bitkisi yetiştiricisinin olmaması ve üretim miktarlarının kısıtlılığı ihtiyacın ithalatla karşılanmasını zorunlu kılıyor.
Park-bahçe ve peyzaj düzenlemelerinin önemli aktörlerinden mavi ladin bitkisi de Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal edilen bitkiler arasında yer alıyor. Kuzey Amerika’nın batısındaki Kolorado, Utah ve Arizona eyaletlerinde kendiliğinden yetişen mavi ladin, Okumaya devam et

Picea Pungens Hoopsii (Mavi Ladin) Aşılama

2+1 Avrupa Ladini üzerine mavi ladin aşılama videosu.

Aşı Malzemeleri

Aşıların yapılması sırasında kullanılan malzemeleri ve özelliklerini şöyle açıklayabiliriz.

a) Çakılar: Göz çakısı ve kalem çakısı olmak üzere iki tip çakı kullanılır. Göz veya kalem aşılarının daha sınırlı yapıldığı yerlerde göz çakısı, her iki yöntem için de rahatlıkla kullanılabilir. Ağzı kapanmayan bıçaklar daha kuvvetlidir. Keskin yüzü korumak amacıyla bir kılıf kullanılırsa daha iyi olur. İyi çalışmak için bıçağın gayet keskin olmasında yarar vardır. Eğer çok aşı yapılacaksa yüksek kaliteli sağlam ve dayanıklı bıçaklara ihtiyaç vardır. Okumaya devam et

Aşının Tutmasını Etkileyen Faktörler

Bir aşının tutmasını etkileyen ve başarılı olmasında rol oynayan en önemli faktörler şunlardır.

a) Kalem ve anaç birbirleriyle uyuşur olmalıdır. Tersi olduğunda uyuşmazlık söz konusudur. Uyuşmazlık olduğu durumda iki birey parçasının birleştiği aşı noktasında kaynaşma ya hiç olmaz veya yetersiz olur. Bu durumda aşı noktasında şişme gözlenir ve bu yerden aşı kolaylıkla kırılabilir. Aşılı fidanda bodurlaşma olur ve sağlığı bozularak yaprakları sararır. Anaç ve kalem arasında büyüme farklılıkları gözlenir ve bir iki yıl içinde aşılı fidan ölür. Bitkiler, botanik akrabalık ilişkileri bakımından birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa uyuşma şansı o kadar yüksek olur. Bunun için sırasıyla aynı klon, aynı alt tür içinde olan aşılamalarda başarı şansı çok yüksektir. Aynı cinsin ayrı türleri arasında ise aynı familyaya ait olsalar da cinsler arasındaki uyuşmazlık dolayısıyla başarı şansı düşük olmaktadır. Okumaya devam et

Aşı İle Üretim

Tanımı ve Kullanım Nedenleri

Aşı ile üretim; üretilmesi istenen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenen başka bir bitkiyle kaynaştırarak tek bir bitki olarak yetiştirme tekniğidir.

Bitkinin toprak üstü kısmını yani gövde ve dalları oluşturmak üzere asıl üretilmesini istenen bitkiden alınan kısma kalem veya göz denir. Kalem, üzerinde birkaç uyur göz bulunan bitki parçası, göz ise bir tek göz ve sürgünden alınan üretken bir parçadır. Yeni bitkinin kök kısmını oluşturacak olan aşının yapıldığı kısma ise anaç denir. Böylece anaç veya kalem anaçla birleştirildiğinde anaç kökü oluştururken, kalem veya göz de sürerek yeni bitkinin gövde ve dallarını oluşturur. Aşı, canlı iki ayrı bitki dokusunun kaynaştırılarak tek bir bitki olarak yetiştirme tekniğidir. Bunun sonucunda kök anacın, aşı kalemi ise kalem alınan bitkinin genotipine benzer. Ancak kalem üzerinde anacın etkileri olduğu gibi, kaleminde anaç üzerinde büyüme, soğuğa dayanma gibi etkileri söz konusu olmaktadır. Okumaya devam et